Image

WSPARCIE PRAWNE

W gabinecie lekarskim Alko - Implant oferujemy wsparcie prawne dla osób, które w wyniku swojego nałogu alkoholowego, popadły w konflikt z prawem. To cenna pomoc dla każdego, naszego pacjenta, który z różnych przyczyn, potrzebuje wsparcia adwokata. Nasz zespól specjalistów, zarekomenduje Ci kancelarię prawną, która otoczy opieką każdą osobę, uzależnioną od alkoholu, jaka w stanie nietrzeźwym, dopuściła się, jakichkolwiek, wykroczeń wobec prawa. Osoba ta, dzięki poradom prawnika, uzyskuje wskazówki, co do koniecznego działania, w kwestii, toczącego się wobec niej, postępowania karnego, jak również otrzymuje wsparcie w reprezentowaniu jej przed instytucjami publicznymi i samorządowymi.

WSPARCIE PRAWNE – OTACZAMY PACJENTA KOMPLEKSOWĄ OPIEKĄ

Alko - Imlant, to legalnie działający gabinet lekarski, posiadający wykwalifikowany personel medyczny i zatrudniający lekarzy specjalistów. Jesteśmy stanie pomóc naszym pacjentom, skonfliktowanym z prawem, poprzez wsparcie ich odpowiednimi zaświadczeniami, potwierdzającymi, że dana osoba podjęła leczenia odwykowe oraz zmierza ku całkowitej abstynencji. Posiadamy uprawnienia do wystawiania oryginalnych druków L - 4, na powszechnie stosowanych formularzach ZUS ZLA, które są akceptowane przez wszystkie instytucje publiczne, samorządowe oraz zakłady pracy. Każdy pacjent, po zakończonej terapii, otrzymuje od nas pełną dokumentację na temat przebiegu swojego leczenia. Dokumentacja ta może posłużyć, jako dowód w sprawie, toczącej się w sądzie przeciwko osobie uzależnionej od alkoholu.