Image

CZYM JEST ALKOHOLIZM?

Najprostszą odpowiedzią na pytanie, czym jest alkoholizm, jest stwierdzenie, iż jest to poważne i zagrażające życiu uzależnienie od spożywania napojów wysokoprocentowych. Alkoholizm jest uznawany za jednostkę chorobową, która wymaga leczenia. Najczęstszym objawem alkoholizmu jest niekontrolowane i niepohamowane pragnienie konsumpcji napojów wyskokowych, bez względu na zaistniałe okoliczności czy aktualny stan zdrowia. Chorzy na alkoholizm często doświadczają przykrych skutków tego nałogu, głównie poprzez rozpad ich rodzin, utratę pracy oraz wyalienowanie ze społeczeństwa. Choroba alkoholowa wiąże się z rozwojem coraz większej tolerancji na spożywane dawki napojów wyskokowych, co jeszcze bardziej potęguje nałóg. Według naukowców około 17 milionów osób, w samych Stanach Zjednoczonych, dotyka problem alkoholowy, zaś w Europie odsetek, uzależnionych od substancji wyskokowych, wynosi aż 23 miliony. Na całym świecie odnotowuje się rocznie ponad dwa miliony zgonów, których powodem jest nadmierne spożywanie alkoholu.

Nadmiar alkoholu jest przyczyną zgonu wielu milionów osób na całym świecie.

CZYM JEST ALKOHOLIZM – NIE LEKCEWAŻ PIERWSZYCH SYMPTOMÓW TEJ PODSTĘPNEJ CHOROBY

Uzależnienie od alkoholu wywołuje istotne zmiany w zachowaniu danej osoby. Do fizycznych objawów należy m.in.: drżenie rąk, zaczerwienienie spojówek, kwaśny zapach z ust, jak również drastyczna utrata masy ciała i pogorszenie kondycji oraz wydolności organizmu. Warto również zwrócić uwagę na istotne zmiany emocjonalne, jakie zachodzą w mentalności osoby uzależnionej od alkoholu. Pojawia się zwiększona agresja, wyższy poziom lęku, wypalenie psychiczne, negacja posiadanych problemów, depresja, jak również stany maniakalne i paranoidalne. Ponadto zmiany zachowań dotyczą także większej drażliwości, braku energii, krótkiego czasu koncentracji oraz zaniku motywacji do jakichkolwiek działań, które nie wiążą się z konsumpcją napojów wyskokowych. Alkoholik staje się osobą nieodpowiedzialną oraz nie dotrzymuje danych obietnic. Zaczyna on tracić kontakt z rzeczywistością, a całą swoją energię skupia na sposobach zdobycia kolejnej dawki napojów wysokoprocentowych.

 

ŚMIERTELNE ŻNIWO, JAKIE ZBIERA CHOROBA ALKOHOLOWA

Na całym świecie konsumowana jest ogromna ilość alkoholu. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że całkowite, roczne spożycie alkoholu, wynosi ponad sześć litrów czystego alkoholu na osobę powyżej 15 roku życia. Nadmiar alkoholu jest przyczyną zgonu wielu milionów osób na całym świecie. To bardzo podstępny zabójca, ponieważ przyczynia się do rozwoju poważnych i trudnych do wyleczenia schorzeń, które zaburzają poprawne funkcjonowanie kluczowych narządów wewnętrznych i powodują powolne wyniszczenie całego organizmu. Większość zgonów, związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu, wynika z problemów, związanych z rakiem (marskością) wątroby, jak również nowotworami okrężnicy, odbytu i krtani. Występują one po latach regularnego nadużywania alkoholu. W większości przypadków, alkohol prowadzi do trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego, jak również do rozwinięcia się cukrzycy, przewlekłej paradontozy i chorób przeziębia oraz zmian w mózgu.