Nadużywanie substancji wyskokowych

 

Terapia osób, dotkniętych alkoholizmem, niezależnie od tego, czy nałóg ten uwarunkowany jest predyspozycjami genetycznymi czy też wynika z innych czynników, może opierać się na zastosowaniu nowoczesnych metod, do których zaliczamy biomarkery nadużywania alkoholu. Zdaniem klinicystów z wielu kraju świata, wykorzystanie powszechnie znanych biomarkerów nadużywania alkoholu (AST, ALT – aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej, GGT – gamma-glutamylo-transferazy, czy MCV – średniej objętości krwinek czerwonych) nie sprawdza się w 100%. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż tradycyjne biomarkery alkoholowe nie są zbyt czułe oraz bywają zawodne, szczególnie, gdy dana osoba szybko metabolizuje alkohol czy też jest badana po kilku godzinach od spożycia napojów wyskokowych.

Wówczas stężenie etanolu we krwi czy też w wydychanym powietrzu jest dużo niższe i nie jest możliwe do wykrycia przez biomarkery. Skuteczność tradycyjnych biomarkerów w terapii osób uzależnionych od alkoholu może zawodna, głównie z powodu takich czynników, jak płeć, masa ciała, wiek pacjenta czy też posiadane choroby i aktualny stan zdrowia. Bywa, iż niektóre schorzenia dają zafałszowany wynik i wskazują błędne wartości. Dlatego też w nowoczesnych metodach leczenia osób, pogrążonych w nałogu alkoholowym stosuje się nowoczesne, superczułe biomarkery alkoholowe, które stanowią nowe testy, będące narzędziami wykorzystywanymi w diagnostyce nadużywania alkoholu. Używane są głownie w ocenie ilości konsumowanych napojów wyskokowych, jak również w monitorowaniu stanów wstrzemięźliwości.

 

Biomarkery nadużywania substancji wyskokowych w leczeniu alkoholizmu - najnowsze testy


Jednym z innowacyjnych testów, wykorzystywanych w terapii antyalkoholowej są ubogowęglowodanowe izoformy transferyny, zwane w skrócie CDT. To wyjątkowo czuły test, dzięki któremu można wykryć napoje wyskokowe, zarówno u osób przewlekle pijących, jak i tych, które bardzo szybko metabolizują spożyte napoje wysokoprocentowe. Test ten został uznany za obowiązujący w USA przez organizację FDA (The Food and Drug Administration). Zdaniem naukowców może on posłużyć do oceny osób regularnie spożywających alkohol, czyli takich, które na dobę konsumują aż 60 gram czystego alkoholu. Biomarker alkoholowy CDT jest w stanie wykryć ilość kwasu sialowego. Widomym jest, że etanol zaburza enzymy, które są odpowiedzialne za usuwanie tej substancji.

Dzięki użyciu biomarkera wykrywany jest wysoki poziom aktywności sialidazy. Ma to na celu usuniecie wyżej wymienionego kwasu z zatrutego alkoholem organizmu człowieka. Test CDT stanowi doskonałą metodę, która nie tylko daje odpowiedź na pytanie czy dana osoba pije nałogowo (spożywa około 60 gram czystego alkoholu dziennie), ale także pozwala na ocenę nawrotów uzależnienia, szczególnie u osób, poddanych terapii i deklarujących całkowitą abstynencję. Umożliwia to takie prowadzenie leczenia, w czasie którego wyklucza się spożywanie alkoholu i jednocześnie dokonuje oceny czy dany pacjent jest narażony na powtórne wpadnięcie w szpony nałogu. Duży wpływ na rzetelny wynik testów alkoholowych mają liczne schorzenia, dlatego też, tak ważny jest dokładny wywiad lekarski i poddanie każdego pacjenta szczegółowym badaniom medycznym. CDT może nie wskazywać konsumpcji alkoholu, szczególnie u osób po przeszczepach narządów, w alkoholowej chorobie wątroby, zakażeniu HCV, w genetycznym zespole niedoboru glikoprotein, zaburzeniach metabolizowania insuliny, niedoborach żelaza, przy raku odbytu, w otępieniu starczym, w ciężkich postaciach depresji, w czasie ciąży, jak również podczas poważnego zatrucia rozpuszczalnikami. Wówczas to, zastosowanie biomarkerów nadużywania alkoholu nie ma sensu, gdyż wynik zawsze będzie nieprawidłowy. W pozostałych przypadkach, test CDT jest wyjątkowo przydatny i może pomóc w doborze najlepszej metody walki z uzależnieniem od alkoholu u danego pacjenta.


Decydując się na leczenie uzależnienia od substancji wyskokowych, warto jest również skorzystać z doskonałej pomoc, jaką oferuje odtruwanie alkoholowe Lublin. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań medycznych, jak wszywki alkoholowe Lublin czy farmakoterapia lekiem Naltrexone, każdy pacjent ma szansę na powrót do stanu abstynencji i normalnego życia.