Syndrom Wernickiego-Korsakowa | alko-implant.pl

Częstą przyczyną powstania syndromu Wernickiego - Korsakowa (w skrócie WE) jest nadmierne i częste spożywanie alkoholu, przez długi okres czasu. Uzależnienie alkoholowe powoduje poważne zaburzenia w pracy mózgu. Naukowcy z amerykańskich instytutów badawczych uważają, iż syndrom składa się z dwóch faz, które następują po sobie, ale objawiają się, powiązanymi ze sobą zaburzeniami. Pierwsza faza, czyli syndrom Wernicke’go oznacza początek choroby, zaś syndrom Korsakowa jest chronicznym, długotrwałym stanem. Zdarza się, iż pierwsza faza schorzenia, często prowadzi do eskalacji zaburzeń, nawet po efektywnie przeprowadzonym leczeniu. Syndrom Wernickiego - Korsakowa, bez odpowiedniej diagnozy i wczesnej terapii, może skutkować trwałym uszkodzeniem mózgu i w rezultacie śmiercią chorego. Syndrom wywołuje niedobór tiaminy. Każda komórka w ludzkim ciele potrzebuje witaminy B1. Organizm człowieka nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć tiaminy, dlatego konieczne jest jej czerpanie z pożywienia lub suplementów diety. Organami, których prawidłowe funkcjonowanie warunkuje optymalny poziom witaminy B1 są serce, mózg, nerki i wątroba. W przypadku, gdy następuje skrajny i przewlekły niedobór witaminy B1 pojawiają się zaburzenia ze strony wyżej wymienionych narządów. Alkoholizm wypłukuje z organizmu tiaminę, co grozi symetrycznym uszkodzeniem ciał suteczkowatych, jak również wzgórza i istoty szarej okołowodociągowej. Są to bardzo poważne zmiany w układzie nerwowym, które całkowicie zaburzają prawidłową pracę mózgu.

Syndrom Wernickiego-Korsakowa – śmiertelnie groźna choroba wywołana alkoholizmem

Zdaniem brytyjskich i amerykańskich uczonych na zespół Wernickiego - Korsakowa umiera około 5% wszystkich, nadużywających alkoholu osób. Powodem tego są postępujące zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które nieleczone, prowadzą do obumarcia istoty szarej, zaniku ciał siateczkowatych oraz degradacji wzgórza. Objawy choroby są dość charakterystyczne i łatwe do zdiagnozowania, nawet przez stażystów, rezydujących na oddziałach neurologicznych. Symptomem choroby jest oczopląs, podwójne widzenie, wywołane porażeniem nerwów okoruchowych, jak również postępująca ataksja, czyli niezborność ruchów. Ponadto pojawiają się zmiany w osobowości danego człowieka. Alkoholik staje się zdezorientowany, apatyczny, ma zaburzenia amnezyjne, stupor, jak również zaburzenia świadomości, senność, zaburzenia lękowe, luki w pamięci, tworzy nieprawdziwe komunikaty (konfabulacja), selektywnie przyswaja informacje czy posiada upośledzenie pamięci krótkotrwałej. Choroba wywołuje majaczenie, a także stany wyjątkowego pobudzenia. Osoba taka obawia się przebywania w ciemnych pomieszczeniach, jak również ma kłopoty z prawidłowym zasypianiem. W dalszej fazie schorzenia następuje całkowite zaburzenie pamięci krótkotrwałej, majaczenie, niezdolność do zapamiętywania i przetwarzania informacji, jak również brak stałego kontaktu z otoczeniem. Osoba, cierpiąca na syndrom Wernickiego - Korsakowa może zapaść również w śpiączkę. Brak tiaminy, spowodowany alkoholizmem wywołuje zaburzenia funkcji komórkowych w mózgu i prowadzi do nieodwracalnych zmian w jego obszarze. Alkoholik z WE doświadcza częstych zmian psychiki - przeżywa stany od melancholii po euforię, wykonuje gwałtowne lub mimowolne ruchy gałkami ocznymi oraz często upada i dotkliwie rani się, głównie z powodu niespodziewanej utraty równowagi. Wielu chorych skarży się również na podwójne widzenie, opadanie górnych powiek oraz zaburzenia kardiologiczne - niskie ciśnienie krwi, problemy z prawidłową pracą serca czy obniżenie temperatury ciała. Bez leczenia, choroba w przypadku alkoholika może rozwinąć się w śpiączkę, która prowadzi do zgonu. Objawy z pierwszej fazy choroby mogą się zmniejszyć pod wpływem leczenia, ale szacuje się, że około 25 % osób z syndromem Wernickiego - Korsakowa doświadcza trwałej formy choroby. W przypadku, gdy lekarz podejrzewa WE, osoba z jego objawami wymaga terapii, w postaci dożylnej iniekcji tiaminy. Konieczna jest wówczas hospitalizacja. Rokowania w chorobie są stosunkowo dobre. Uważa się, iż tylko u 25% chorych stan nie ulega żadnej poprawie. U pozostałych można liczyć na częściowe złagodzenie objawów lub całkowite wyleczenie.

Aby zapobiec WE, należy prowadzić zbilansowaną, zdrową dietę, jak również nie nadużywać alkoholu. W przypadku osób nałogowo pijących zaleca się włączenie farmakoterapii, przy pomocy leku naltrexone lublin. Jest to metoda leczenia, której celem jest wywołanie awersji do napojów wyskokowych. Wszywka alkoholowa lublin jest skutecznym sposobem na zerwanie z nałogiem. Zaszycie alkoholowe lublin odbywa się w znieczuleniu miejscowym i nie powoduje żadnego dyskomfortu w życiu codziennym danej osoby.