Alkoholizm i problemy z pamięcią

 

Według badań amerykańskich naukowców, kilka wypitych drinków może już wpływać na znaczne pogorszenie stanu pamięci. Całkowita jej utrata lub tak zwane wspomnienia fragmentaryczne, mogą zdarzyć się po spożyciu wysokiej dawki alkoholu. W trakcie zamroczenia napojami wyskokowymi dochodzi do zaburzenia procesu przechowywania informacji, składających się na pamięć długotrwałą. Zdaniem badaczy, w trakcie konsumpcji dużych dawek alkoholu, mózg nie rejestruje zdarzeń oraz nie utrwala ich w ośrodkach pamięciowych. Obrazy, które zostały zarejestrowane w czasie upojenia alkoholowego, przypominają marzenia senne i trudno jest je odróżnić, od fikcyjnych zdarzeń. U alkoholików utrata pamięci długotrwałej ma również wpływ na rejestrowanie zdarzeń bieżących. Informacje, zapisane w pamięci krótkotrwałej, ulegają także znacznemu zniekształceniu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów naukowych, w których wzięły udział osoby nadużywające napojów wysokoprocentowych, dowiedziono, iż wielką trudność sprawia im nawet przypomnienie sobie tych czynności, które wykonywały przez ostatnie 12 – 24 godziny.
Alkoholizm i problemy z pamięcią – napoje wyskokowe wpływają na ośrodki pamięci w mózgu

Utrata pamięci po przedawkowaniu alkoholu określana jest, jako zespół Wernickego-Korsakoffa. Są to, dwa oddzielne zaburzenia mózgu, zachodzące w tym samym czasie. Polegają one na całkowitej utracie pamięci długotrwałej oraz zaburzeniu funkcjonowania ośrodków pamięci krótkotrwałej. Objawy zespołu Wernickego-Korsakoffa spowodowane są głownie przez chroniczny niedobór tiaminy (witamina B1). Witamina ta ulega wyrugowaniu z organizmu, w wyniku przedawkowania ilości spożywanych napojów alkoholowych. Jednostka chorobowa, jaką jest zespół Wernickego – Korsakoffa, określana jest czasem, jako otępienie alkoholowe. Objawia się ono między innymi:

 

  • znaczną utratę pamięci długotrwałej, która obejmuje okres nawet do 12 godzin,
  • powstawaniem luk pamięciowych,
  • doświadczaniem halucynacji i wspomnień, które stanowią połączenie rzeczywistych przeżyć z fikcyjnymi,
  • problemami z przypominaniem sobie zdarzeń, poprzedzających upojenie alkoholowe,
  • uczuciem „pustki” oraz zanikiem pamięci krótkotrwałej,
  • ogólnym pogorszeniem zdolności do zapamiętywania.

 

Alkoholicy cierpią na zaniki pamięci także w okresach czasowej wstrzemięźliwości od konsumowania napojów wyskokowych. Zdarza im się w tym czasie zapomnieć o ważnych terminach, rocznicach, jak również zadaniach, które mieli do wykonania. Zaburzenia, jakie zachodzą w ich organizmie, w wyniku nałogu alkoholowego, rzutują znacznie na ich świadomość i pracę mózgu. Z tego też powodu napotykają coraz większe trudności w sprawnym funkcjonowaniu w pracy czy w swoim środowisku, a także w spełnianiu obowiązków domowych i rodzinnych.

Utrata pamięci, która towarzyszy chorobie alkoholowej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Wiele osób uzależnionych od napojów wyskokowych, może nie pamiętać wydarzeń, które miały miejsce w czasie ich upojenia. Bywa, iż osoby takie często wchodzą w konflikt z prawem . Jeśli często sięgasz po alkohol i nie potrafisz z niego zrezygnować, to warto byś skorzystał z farmakoterapii lekiem Naltrexone. Dzięki niej możesz pozbyć się tego niebezpiecznego nałogu.